۱۳۹۴ مرداد ۹, جمعه

قلب پر عشق حشمت مهاجرانی جراحی شد !

قلب پر عشق حشمت مهاجرانی  جراحی شد !

در تاریخ فوتبال ایران بزرگانی حضور داشتند که همیشه افتخار افرین بوده اند و براستی  ابرو و احترام  به فوتبال ما داده اند.

در میان این بزرگان حشمت مهاجرانی جایگاهی ویژه  و ماندگار دارد که در فوتبال ایران به باور ما نمونه است و برای ایندگان الگویی  همیشگی !
قلب پر مهر و پر عشق حشمت خان هفته پیش به تیغ جراحی سپرده شد تا ناراحتی  پیش آمده بر طرف شود و دستهای طلایی دکتر کامران طلوعی  و دکتر حسین دردشتی  در بیمارستان - Cedars-Sinai  - لس انجلس -  به یاری پر افتخارترین مربی تاریخ فوتبال ایران آمد .

مهاجرانی در سفر به امریکا و در پی احساس ناراحتی  قلبی  و چند روزی بستری شدن در بیمارستان  ، جراحی قلب را پذیرفت تا ریتم این قلب پر صفا  همچنان با عشق پایان ناپذیر به ایران و جوانان ایرانی خوش آهنگ بماند.


برای حشمت خان عزیز آرزوی سلامتی کامل و روزگار ماندگار داریم و از همین جا بار دیگر یاد آوری می کنیم که این مرد بزرگ برای فوتبال و ورزش ایران یک شخصیت والا و یک مربی استثنایی است .....امیر برادران