۱۳۹۵ آذر ۱۸, پنجشنبه

ادرس علی کریمی برای همبستگی !

ادرس علی کریمی برای همبستگی !

اوضاع و شرایط جمهوری اسلامی در طول 38 سال گذشته هرگز تا این اندازه بحرانی و به قولی طوفانی نبوده تا هر لحظه بوی به هم ریختن بالا تا پایین نظام ولایت مطلقه فقیه به مشام برسد .
در چنین احوالی ، سردمداران رژیم اسلامی بیش از همیشه در ترس و نگرانی روزافزون از سقوط و سرنگونی بسر می برند و بدون شک روزهای بسیار دشوارتر فراراه  دشمنان ایران و ایرانی است .
نشانه های روشن از سخت ترین بساط جمهوری اسلامی در همه جا دیده می شود ، از رئیس جمهور تازه امریکا  تا اتحاد اروپا و انگلیس با کشورهای عربی پیرامون خلیج همیشه فارس و تغییر اشکار روش روسیه در ارتباط با امریکا که بیرون از ایران را برای رژیم اخوندی تنگ تر و تنگ تر ساخته تا اعتراض ها و درگیریهای روزانه در هر سوی ایران که همه چیز را نسبت به گذشته برای نظام اویزان به مذهب به بالاترین فشار رسانده است .در این میان ، سخن و حرف چند چهره ورزشی و فوتبالی ایران در چند روز گذشته نیز گویای داستانی تازه است که پشتیبانی از مسعود شجاعی ، ان هم به شکل همه جانبه می تواند حکایتی از همبستگی باشد  .


گل بزرگ را علی کریمی زد که شجاعی را  با جمله  < مسعود جان تو هم با ما بودی > پذیرا شد  و به خوبی این ادرس را نه تنها به اهالی  ورزش ایران بلکه به  همه ایرانیها داد  که همبستگی و اتحاد  در راه هست .
ضمن انکه کارگران شریف و زحمتکش ایرانی در این شهر و ان شهر با تمام وجود به حق خواهی برخاستند و دامنه اعتراض های انان روز به روز  گسترده تر و همه گیر تر می شود .
حالا اما یک نیاز اساسی بیش از پیش خود را برای براندازی و سرنگونی حکومت اخوندی نشان می دهد و ان هم نبود رهبری و لیدر برای خیزش ملی است .
واقعیت و حقیقت تلخ این است که بیشتر گروه ها و سازمانهای به اصطلاح اپوزسیون در تمام 38 سال گذشته فقط و فقط سنگ خود را به سینه زدند و در عمل نشان دادند که چناچنه قرار باشد بعد از جمهوری اسلامی ، حکومت به دست انان نرسد ، باقی ماندن رژیم اسلامی را به تغییر ان ترجیح می دهند .
این خودخواهی و خوابهای به حکومت رسیدند تا انجا در این مخالفان جمهوری اسلامی پر رنگ و انکار ناپذیر است که حتی برای یکبار هم دیده نشده که دو تشکیلات و سازمان سیاسی حاضر شوند برای یک ساعت دور یک میز بنشیند و یک چایی میل کنند!
در این احوال تاسف بار که براستی بزرگترین مانع در راه براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی به حساب می اید ، مردم ایران هر لحظه چشم انتظار یک رهبر دلیر بسر می برنند تا قلب خود را به فردی بدهند که با یک قرار فراگیر ، دهها میلیون ایرانی به اعتصاب روی بیاورند و حکومت جنایکاران را از پا بیندازند!آن روز،  چندان دور نیست و سرانجام ان چهره  که بر دل همه ایرانیها بنشنید ، خود را معرفی خواهد کرد تا راه برای ازادی هموار شود .

راهی که بی گمان بدون رهبری  گشوده نخواهد شد و شرایط امروز ایران اماده شناسایی این چهره نا پیداست ....امیر برادران