۱۳۹۲ خرداد ۲۳, پنجشنبه

رفتن علی کریمی....و خنده های رویانیان و شیرینی!

این عکس گویای خیلی چیزهاست.....خنده های رویانیان و شیرینی به همدیگر بعد از آوردن علی دایی!!!


شیرینی این سپاهی تحمیل شده به فوتبال و باشگاه مردمی پرسپولیس ! کسی که علی کریمی در مقابل او ایستاده بود و حتی گفته شده بود که از پرسپولیس کنار گذاشته شده .....آما با آمدن شالارتانی از جنس خود آقایان بنام علی دایی .... ظاهرا همه چیز روبراه شده و حالا ضد مردمی ها و ضد فوتبالی ها با هم یکی شدند تا با گول زدن طرفداران  بار دیگر به چپاول خود ادامه دهند .....


از همه بدتر علی دایی که چه مخالفت هایی ظاهری با رویانیان کرد ، درست عین کاری که با جبیب کاشانی انجام داد.....و در پایان که منافع شخصی تامین شد و داستان انتخابات ! دست در دست آقایان امنیتی فوتبال گذاشت !!!


عجب دنیای کثیفی است.....و چه بهره برداری از فوتبال میشه....برای همین هم است که نه لذتی در آن هست و نه افتخار و غرور ملی.....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر