۱۳۹۲ تیر ۲۹, شنبه

انقلاب زشت در سرزمینی زیبا...مانوک خدا بخشیان


به نقل از مانوک خدابخشیان.... انقلاب زشت در یک سرزمین زیبا ...ایران زیبا بود .... چون در شاهراه فردا حرکت می کرد ...
ایران زیبا بود ... چون با سادات مصری دوست بود ، با حافظ اسد سوری دوست بود ، با ذلفقاربوتو پاکستانی پیمان برادرانه می بست ، با عربستان رقیب بود اما دوست بود ، با شیخ نشینها هرگز دعوایی نداشت ، کیش داشت هنگ کنگ دوم داشت اما مزاحم شیخ نشینها نبود و در ضمن دوست اسرائیل بود...


ایران زیبا بود ... چون 50000 دانشجو در خارج از کشور داشت ، ایران زیبا بود ، چون مصدقی داشت ، جبهه ملی داشت ، فدایی اسلامی داشت ، توده ای داشت ، مارکسیت و کمونیست داشت ، ساوکی داشت ، فدائیان  خلق داشت ، مجاهدین خلق داشت ، گارد جاویدان داشت ، ارتش داشت...اما در تمام این داشتن ها یک دیالگو تاریخی در جریان بود البته همه اینها تا زمانی بود که رستاخیز آمد و بعد انقلاب آمد...


ایران زیبا بود .... چون لر داشت ، آذری داشت ، ترک داشت، قشقایی داشت ، تاتار داشت ، افغانی داشت ، آسوری داشت ، یهودی داشت ، ارمنی داشت ، کلیمی داشت... تا اینکه جمهوری اسلامی آمد..


ایران زیبا بود ....چون زرتشت داشت ، محمد داشت، موسی داشت ، علی داشت ، رستم داشت ، بابک خرمدین داشت ،سهراب داشت ،ابومسلم خراسانی داشت...
ایران زیبا بود ..... چون لنین ، مارکس ، جرج واشنگتن  و....همه جا بودند...تا اینکه انقلاب اسلامی آمد...


ایران زیبا بود ... چون فیلم فارسی داشت  ، فیلم آبگوشتی داشت ، گنج قارونی داشت ، طوفان در شهر ما را داشت ، قیصر داشت و ده فرمان هم داشت....

 ایران زیبا بود  ...چون کیمیایی و مهرجویی داشت ولی فلینی و هیچکاک هم داشت.. تا اینکه عصر بایکوت آمد و همه چیز بایکوت شد....

تهران زیبا بود ....چون مرضیه ، بنان، دلکش ، پوران داشت ...
ایران زیبا بود ....چون از طرف دیگر منوچهر ، ویگن ، عارف ، هایده ،داریوش ، گوگوش ، تام جونز داشت .. تا اینکه انقلاب اسلامی آمد ...


ایران زیبا بود .....چون تختی ، حبیبی ، نصیری ، نامجو داشت...
ایران زیبا بود ....چون برمکی ، دهداری ،قلیچ خانی ،پروین ، روشن ، کلانی ، بهزادی ، حجازی داشت...
ایران زیبا بود ....چون تیمورغیاثی را داشت و در کنارش تمام سوپر استارهای ورزش جهان را داشت ....

ایران زیبا بود .... چون  حافظ ، سعدی ، فردوسی داشت...در کنارش افلاطون ، فارابی داشت ....
 ایران زیبا بود ....چون شاملو داشت ، ویکتور هوگو را داشت ،ایران  همه چیز داشت ، تا اینکه انقلاب آمد ....

ایران زیبا بود .....چون دائی جان ناپلئون داشت ، صمد داشت ، سرکار استوار داشت ، مراد برقی داشت ، ورزش از نگاه دو داشت، شو زنگوله ها را داشت ....تا اینکه جمهوری اسلامی آمد....

ایران زیبا بود ...چون قوام را داشت که روسها را بیرون کرد...مصدق را داشت که انگلیسیها را بیرون کرد...محمد رضا شاه را داشت که اوپک را رهبری می کرد...ستار خان ، باقر خان را داشت که انقلاب مشروطه را جا انداختند...و بعد خمینی را داشت...که ایران را هیچ کرد ...

ایران زیبا بود ....چرا که حیاط پشتی بهشت بود...
ایران زیبا بود ....چراکه چهاراه فرهنگی دنیا بود...
ایران زیبا بود .....چرا که فقط ایران بود...نه ایران اسلامی یا ایران انقلابی....فقط ایران بود ... ایرانی برای همه ایرانیها..


اما حرف من با نسل فردا این است که نباید حسرت آن را خورد ..باید آینده ایران را ساخت....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر