۱۳۹۲ دی ۲۲, یکشنبه

آن روی مجله دنیای فوتبال !


در دومین شماره  مجله دنیای فوتبال که همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و اعتدال به ریاست حسن ( فریدون ) روحانی و نقش های تازه در این راستا ،  تولد پیدا کرده می بینیم که با ترفندی کثیف و فریبکارانه چند صفحه ای را به پرویز قلیچ خانی  ، بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران اختصاص داده تا به خیال خود تیشه بر ریشه این چهره استثنایی و مردمی ورزش ایران بزند !
اوج رذالت این شماره دنیای فوتبال آنجاست که در سر مقاله  می گوید :

کشوری که بزرگترین حسنش < رافت > و < بخشش > است ، شاید هم بشود روزی پرویز قلیچ خانی را ایران دید ! مردی که اگر درایران زندگی کند ، حتما واقعیت های موجود را خواهد پذیرفت ! از یاد نبریم که ایران برای همه ایرانیان خواهد بود !!!


صد البته منظور از کشور< رافت  > و  و<بخشش  > .....همان حکومت جمهوری اسلامی است که مثل همیشه خود را زیر نام ایران پنهان می کنند و حتی زره ای شرافت ندارند تا رک و پوست کننده مثل آن آخوند نماز جمعه از < رافتی > بگوید  که موسوی و کروبی  را اعدام نکرد!!
از این آقایان آویزان به < رافت  > باید پرسید که جرم پرویز قلیچ خانی  چه بوده که می تواند با < رافت >  از نوع کشوری و در اصل همان اسلامی بهره مند شود ؟!

وقتی هزاران ایرانی باید به جرم آزادی خواهی بدست حکومت ولایت مطلقه  فقیه  کشته شوند ، از دید قلم فروشهای حاضر در مجله دنیای فوتبال ،  باید که از قلیچ خانی خواسته شود که کوتاه بیاید و از راه خطا باز گردد تا مورد رافت < آقا > واقع شود ! !

به راستی که این لقمه کثیف را چگونه می توانند قورت بدهند ؟! ....امیر برادران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر