۱۳۹۳ بهمن ۴, شنبه

جام ملتهای اسیا و نقطه های مشترک فوتبال و جامعه امروز ایران !

فوتبال در علم جامعه شناسی نیز دارای مقام و مکانی ویژه است و بسیاری از جامعه شناسان اعتقاد دارند که  برای آشنایی و شناسایی  اوضاع و احوال  هر کشوری می توان به سراغ و مطالعه  فوتبال  آن کشور رفت  تا همچون یک آینه  به تماشای  چند و چون  شرایط  اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ان سرزمین  پی برد . حال و هوای  عمومی جامعه ایران در طول این سالهای گدشته عینا در فوتبال هم وجود دارد و به خوبی دیده می شود . سالهاست که اگر کسی انگشت روی واقعیت ها و حقیقت های حاکم بر ایران و مردم ایران بگذارد  بلافاصله  از سوی  حکومت او را متهم می کنند به اینکه باعث تشویش اذهان عمومی شده و امنیت ملی را به خطر انداخته است ! اغلب زندایهای سیاسی  در تمام سالهای اخیر با همین اتهام دردادگاه های   یک ساعته محکوم شدند و اگر اعدام نشده باشند ، باید سالهای بسیاری در زندان باقی بمانند ! همین داستان در فوتبال نیز عینا دیده  می شود و اگر کسی نسبت به اداره و بازیهای تیم ملی فوتبال ایرادی بگیرد و انتقادی بکند  بی درنگ  از طرف خیلی ها به وطن فروشی و دشمنی با تیم ملی و حتی مردم ایران مهتم می شود ! براستی در چنین اوضاع و احوال خفقان آوری  چگونه می توان حرف حساب را به میان آورد و سره را از ناسره به قول معروف جدا کرد .
فوتبال زیبا نیاز به اندیشه های زیبا و حال و هوای طبیعی دارد که نه تنها فوتبال ما که کل مملکت خیلی وقت است خالی از این ارزش های سازننده به نظر میرسد و خدا کند این بار انصافی وجود داشته باشد و نشان دادن واقعیت و حقیقت باعث آن نشود که تیر های  سطحی نگر ها روانه اینه  گردد.....امیر برادران 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر