۱۳۹۴ دی ۱۸, جمعه

غلامرضا تختی ؛ قهرمان ملی ورزش ایران !

 در تاریخ ورزش ایران می توان به راحتی بزرگترین نام و محبوبترین چهره را درجهان پهلوان غلامرضا تختی دانست و دید و با انکه چهل و هشت سال از در گذشت این قهرمان ملی میگذرد - هنوز اما نام او بیش از پیش زنده است و گویای اینکه تا ابد ماندگار !وقتی در 17 دی سال 46 تختی از این دنیا رخت بر بست تا نام نیک خود را جاودانه سازد - شماری مرگ او را با داستان های ساختگی و کنیه توزی نسبت به حکومت پهلوی گره زدند تا شاید بزرگترین قهرمان ملی ورزش ایران را با امیال و مقاصد پلید حزبی و ایدولوژیک خود گره بزنند!


ملت کهن ایران با تاریخ هزار ساله در جهان  همیشه با افسانه ها زندگی کرده و بزرگی خود را درچهره هایی یافته است که  بی بدیل بوده و این مردم  جهان پهلوان تختی را نیز افسانه کردند تا برای همیشه نام او زنده باشد !

گزارش کامل در برنامه ورزش واندیشه :
 شنبه 19 دی ماه - ساعت 11:00 صبح به وقت لس آنجلس-10.30 شب به وقت تهران-7:00 بعدازظهربه وقت لندن - تکراریکشنبه  10:00 شب لس انجلس و  سه شنبه 6:30 بعدازظهر به وقت تهران

ورزش و اندیشه ، کاری از امیر برادران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر