۱۳۹۲ فروردین ۱۸, یکشنبه

خبرنگار مستقل یا جانداز !؟می گویند که  یک خبرنگار ورزشی  از ایران به قصد پناهندگی بیرون آمده و ادعای آن دارد که در ماه  های اخیر توسط جمهوری اسلامی زندانی بوده و وقتی با قید وثیقه 300 میلیونی آزاد شده  ،  به شکل غیر قانونی و بدون پاسپورت از کشور بیرون آمده است.از قضا و شاید هم خود جوش  ، پس از خروج از ایران با  رادیو دویچه وله   مصاحبه اختصاصی  انجام میدهد که گویا واسطه  این معرفی و گفتگو نیز مهدی  رستم پور یکی از فرستاده های قبلی جمهوری اسلامی  بوده است !
برای آنکه بیشتر با این خبر نگار ورزشی آشنا شویم و او را یک آدم مستقل و یا وابسته به یک جریان بدانیم ،  چند روزی باید صبر کنیم و اگر امثال مهدی رستم پور، امیر خسرو جردی و.....در این میان ظاهر شوند و دست این خبر نگار تازه بیرون آمده را بگیرند ! آنگاه  نباید تردید  کرد که این آخرین نیز در راستای همان فرستاده ها قرار دارد که باید جمع جاندازها  راکامل کند!
سابقه نشان می دهد که دوسال پیش امیر خسروجردی تحت عنوان همین مسائل از ایران خارج شد( که البته بعد ها مشخص شد که دلالی کرده و از صدا و سیما اخراج شده است ) و مهدی رستم پور دررادیو فردا با او مصاحبه ای انجام داد . انگاری این بار این مسئولیت به عهده رادیو دویچه وله افتاده است و ترتیب مصاحبه را با این رادیو داده اند.
ضمن آنکه از همین حالا شنیده می شود که مهدی رستم پورنقشی کوشا در ایجاد روابط  با رسانه های وابسته و دریافت پناهندگی  این خبرنگار بازی میکند تا ماموریت خود را مثل مورد امیر خسروجردی به انجام برساند!
 به هرحال    روزهای آینده می تواند از این رمز ،  رازگشایی کند تا بدانیم که این خبر نگار ورزشی تازه خارج شده تا چه اندازه با جانداز های جمهوری اسلامی رفاقت و همکاری دارد.  
حرف آخر اینکه .....نگارنده به هیچ عنوان با مسائل شخصی این خبر نگار وخروج از ایران به خاطر داشتن شرایط بهتر زندگی  در خارج مشکلی ندارد و این حق انسانی و حرفه ای  اوست .
اما اگر قرار باشد در رسانه های بی بی سی فارسی ،رادیو فردا ، شبکه تلویزیونی جدید ایران فردا و ......ظاهر شود،  آنگاه است که بر اساس وظیفه ملی و میهنی باید از آن بنویسم و افشاگری کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر