۱۳۹۲ آذر ۲۲, جمعه

زبان حجازی ، زبان یک ملت !زبان حجازی ، زبان یک ملت ...!

بیست و سوم آذر ماه تولد ناصرخان حجازی است .او را باید یکی از با شخصیت ترین  و محبوبترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران دانست  .بخصوص برای نسل بعد از انقلاب که به دنبال الگو درستی می گشت .فوتبال ما مثل دیگر زمینه ها همیشه بیشتر با نامهای تو خالی و شخصیت های خیالی همراه بوده وکمتر آدمهای شایسته و محترم به مردم معرفی شده اند ...!حجازی همیشه شماره یک تیم ملی فوتبال ایران را برای نگهبانی از دروازه بر تن داشت که در زندگانی نیز نشان داد به درستی  < یکی > است که در فوتبال ما دومی نداشته است !
وقتی به فوتبال امروز نگاه می کنیم ، این داستان همیشگی بیش از پیش به چشم می آید و حالا نیز چهره های ارزشمند و سزاوار هیچ نقشی در جامعه ندارند و گوشه نشینی را به درستی بر حضور در بساط فاسد و آلوده برگزیده اند ...! ناصر حجازی سمبل همه آنهاست!
حجازی در روزگاری که بسیاری از هم نسل هایش تن به سازش و همراهی با رژیم داده و شماری نیز خاموشی و گوشه نشینی را اختیار کرده بودند ، به تنهایی هم زبان ورزشی های  شرافتمند شد و هم حرفهای مردمی را زد که شهامت و جسارت بیان آن را نداشتند !
وقتی حجازی در پیوند با فساد و آلودگی در فوتبال جمهوری اسلامی گفت :
  کجای ما پاک است که فوتبال مان پاک باشد ، تمام حقیقت و واقعیت را برای همیشه به یاد گار گذاشت  تا آیندگان با همین کلام تاریخی ناصر خان بدانند که در دوران سیاه وننگین جمهوری اسلامی بر ایران و ایرانی چه گذشته است !


حجازی از جنس بزرگان همیشه حاضر در تاریخ سرزمین ماست که یکه و تنها در برابر حکومتی ضد مردمی ایستاد و هرگز تن به بی تفاوتی و سکوت نداد !......امیر برادران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر