۱۳۹۲ آذر ۲۹, جمعه

آن روی < دنیای فوتبال > !


آن روی < دنیای فوتبال > !

همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و اعتدال به ریاست حسن ( فریدون ) روحانی و نقش های تازه در این راستا ، مجله ای بنام دنیای فوتبال تولد پیدا کرده تا با شکل و شمایلی دگرگون و نوشته هایی نو ظهور بتواند یاری باشد برای فصل تازه در عمر سیاه و نکبت بار نظام  جمهور ی اسلامی !
این مجله به ظاهر فوتبالی در همین آغاز انتشار نشان داده است تا چه اندازه مجری  برنامه های بیرون آمده از امنیت خانه ها ی نظام ولایت فقیه است !!
در دومین شماره می بینیم که با ترفندی کثیف و فریبکارانه چند صفحه ای را به پرویز قلیچ خانی  ، بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران اختصاص داده تا به خیال خود تیشه بر ریشه این چهره استثنایی و مردمی ورزش ایران بزند !
اصلاح طلبهای  دنیای فوتبال از یک سو به ظاهر به تائید و تعریف  فوتبال قلیچ خانی پرداختند و از سوی دیگر خواسته اند چهل سال فعالیت های اجتماعی و سیاسی پرویز خان را زیر سئوال ببرند و بگویند که او اگر چه در فوتبال دارای جایگاهی شاخص و برجسته است ، اما به لحاظ دانش سیاسی و اجتماعی مردود بوده و خود باعث پایمالی چهره خود شده است !!
مجله دنیای فوتبال مثل هر چیز دیگر در جمهوری اسلامی دارای دو چهره است که روی ظاهری آن در فوتبال و ورزش به چشم میاید و روی دیگر که در واقع چهره اصلی و کثیف آن بوده ، دنبال کننده برنامه ها و دسیسه های  مقامات امنیتی رژیم است !
این مجله  در باره پرویز قلیچ خانی کوشیده اند تا تمام تلاش و کوشش این شخصیت بزرگ ورزش ایران را برای مبارزه با دیکتاتوری و فراهم آمدن آزادی در وطن را بی رنگ سازنند و حضور او را در راهی به جز فوتبال سراسر خطا و اشتباه نشان دهند !
حرکتی که در این روش و نقشه فربیکارانه وجود دارد ، از همین جا هم می توان گفت همچون دیگر برنامه های جمهوری اسلامی برای از میان برداشتن مخالفان راه به جایی نخواهد برد و روی دیگر < مجله  دنیای > فوتبال بدون شک با سیاهی همراه خواهد بود.!!

در این باره بازهم خواهیم نوشت و چه بسا  که پرویز قلیچ خانی کبیر نیز به این مجله پاسخی مناسب احوال مجله بدهد !!......امیر برادران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر