۱۳۹۲ اسفند ۳, شنبه

افشاگری های بی سابقه عبدالرحمن شاه حسینی رييس سابق كميته انضباطي فدراسيون فوتبال درموردعلی دایی !! دربرنامه فنجان داغ دررادیوورزش !!


افشاگری های بی سابقه عبدالرحمن  شاه حسینی رييس سابق كميته انضباطي فدراسيون فوتبال درموردعلی دایی !! دربرنامه فنجان داغ دررادیوورزش !!

 مجری:شمااولین رییس کمیته انظباطی هستیدکه علی دایی رودرسال 85محروم کردید !
شاه حسینی: بله وسخت ترین دوران زندگی ام رودرآن روزها سپری کردم بلافاصله بعدازبازشدن پرونده دایی اتفاقات عجیبی برایم افتاد....ازچه جاهایی بامن تماس گرفته شد !!
جاهای مختلف ومتفاوتی برایم نامه هاوتلفنهایی میشد....حتی یکی ازنمایندگان مجلس جلسه علنی مجلس را رها کرد و به دفتر من آمد وبه من پیشنهاد دکترا داد ..! واقعاتعجب میکردم که چه اتفاقی افتاده !!
واقعاچرا؟
چقدرتهدید ، چقدرتطمیع !!
بعدازصدوررای حتی آدرس وشماره دخترم که آن زمان دبیرستان میرفته را گرفته واوراتهدیدجانی میکردند !!
وبه خود من می گفتند که دخترت راسربه نیست میکنیم وحتی خودت راطوری نابودمیکنیم که طبیعی به نظربرسد !!
رفقای این آقا ( علی دایی ) درفدراسیون توطئه های زیادی روبرای برکناری من انجام دادند..............به دوران فوتبالی آقای دایی احترام میزارم ..! اما دوران مربیگری ایشان دوران پاکی نبوده وآغشته به فسادهست ومن تنها با بخشی ازاآن مبارزه کردم که برایم عوارض زیادی دربرداشت!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر