۱۳۹۳ خرداد ۹, جمعه

مجله دنیای فوتبال ، مسعود بهنود و بوی خوش در چاه کثافت !


مجله دنیای فوتبال  ، مسعود بهنود و بوی خوش در  چاه کثافت  !

وقتی بعد از اولین  شماره مجله دنیای فوتبال  که  همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و اعتدال به ریاست حسن ( فریدون ) روحانی - ( حسن کلید ساز )  انتشار پیدا کرد ، در باره آن نوشتم  که این مجله با شکل و شمایلی دگرگون و نوشته هایی نو ظهور می خواهد  یاری باشد برای فصل تازه در عمر سیاه و نکبت بار نظام  جمهور ی اسلامی !و امروزوقتی در  بی بی سی فارسی ،   مسعود بهنود  تبلیغ این مجله  را می کند  و می گوید :
«دنیای فوتبال مجله پروپیمانی است، همسنگ اندیشه پویا که به ورزش و خصوصا فوتبال می پردازد وآدم خوشش می آید درباره مسائل تاریخی و نوسالژیک، بخواند !!!!
دیگر نیاید شک کرد که سر نخ اصلاح طلبهای معتقد به نظام جمهوری اسلامی کجاست !! وقتی بی بی سی فارسی با نقشهای مشخص برای حفظ جمهوری اسلامی  اقدام به یک برنامه هفتگی تحت عنوان " دیده بان " به بررسی مطبوعات  انتشار یافته در نظام ولایت مطلقه فیقه می پردازد ، باز هم به این واقعیت و حقیت می رسیم که این رسانه به اصطلاح آزاد تا چه اندازه وابسته به برنامه ها و  خواسته های دولت انگلستان است !
چگونه می توان به بررسی مطبوعات حاضر در حکومتی مثل جمهوری اسلامی پرداخت که همه می دانند سانسور و اختناق  و کنترل تا چه میزان بر رسانه های این نظام حاکم است و توقیف و تعطیلی نشریه ها گاهی به صورت فله ای  بوده است ؟!
 حالا می بینیم که یک چهره  شناخته شده ای چون مسعود بهنود هر هفته در بی بی سی فارسی ظاهر می شود و به شکلی وقیحانه در هر برنامه از نوشته ها ی موجود در مطبوعات جمهوری اسلامی تعریف و تمجید می کند و آب از دهان او فرو می ریزد!!
تعریف و تمجید از مطبوعات جمهوری اسلامی درست همان اصلاحاتی است که اصلاح طلبها و بهتر بگویم همان جاانداز ها در این حکومت با تمام قوا به دنبال آن هستند تا به همه ثابت کنند که می توان در چاه کثافت به بوهای خوش رسید !!
نکته آخر اینکه :
اسناد  از طبقه بندی خارج شده دولت انگلستان نشان میدهد که در ژانویه 1979 نه تنها کالاهان از حزب کارگر که بعدا مارگارت تاچر از حزب محافظه کاران هم  که نخست وزیر شد با سفر شاه ایران مخالفت کرده بود. دولت انگلستان  از اداره ایران بدست اسلامیون ( روحانیون شیعه ) حمایت می کرد!!

امروز هم حمايت بخش فارسي  بي بي سي که توسط وزارت امور خارجه انگلستان اداره و بودجه آن تامین می شود ، از اصلاح طلبان معتقد به نظام جمهوري اسلامي بر کسی پوشيده نيست!!!........امیر برادران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر