۱۳۹۳ فروردین ۱۵, جمعه

فوتبال پرویز قلیچ خانی بر خاسته از شخصیت اوست !


فوتبال پرویز قلیچ خانی بر خاسته از شخصیت اوست !

در دومین شماره مجله دنیای فوتبال که همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و اعتدال به ریاست حسن ( فریدون ) روحانی تولد پیدا کرده ! تیتر و سوتیتری دارد تحت عنوان :
تراژدی پرویز!!
در باره چهره ای که از تاریخ فوتبال ایران حذف شده است!!


پرویز قلیچ خانی بهترین و کامل ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است و در عین حال از مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران است .  قلیچ‌خانی به لحاظ  مهارت‌های فنی، توانمندی‌های استثنایی‌اش در شوت‌زنی و ضربات سر، بازی‌سازی و رهبری داخل زمین در حدی بود که  به عنوان یکی از کامل‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران شناخته شد !


پرویز قلیچ خانى کاپیتان سابق تیم ملى با کسب 3 عنوان قهرمانى، پرافتخارترین بازیکن قاره آسیاست. قلیچ خانى در 3 دوره پیاپى همراه با ایران در جام ملت هاى آسیا به مقام قهرمانى دست یافته است که در دوره سوم به عنوان کاپیتان جام قهرمانى را بالاى سر برد!

در مجله  دنیای فوتبال که همزمان با آمدن دولت روحانی انتشار پیدا کرده ، با برنامه ریزی از نظر خودشان بسیار حساب شده اما بیرون آمده از پلیدی و پستی ، بسیار کوشیده اند  که فوتبال ممتاز پرویز قلیچ خانی را به شکل چماقی در آورن تا بر شخصیت و منش و افکار او بکوبند !نویسندگان مجله دنیای فوتبال  به خواسته های وزارت اطلاعات و نقشه های امنیتی ، می نویسند که پرویزقلیچ خانی  اگر در فوتبال به عنوان بهترین بازیکن ایران نامیده می شود ، در مقابل او در زندگی اجتماعی و سیاسی خود کاملا در بیراهه حرکت کرده تا جای که مرتکب خود زنی شده تا هیچ جایی در میان جامعه ایرانی نداشته باشد !!!
تیتر : ( در باره چهره ای که از تاریخ فوتبال ایران حذف شده است ) !!


براستی این قلم به دستان جمهوری اسلامی که البته خود را مستقل و آزاد جا میزند ، آیا به اندازه ای بینش و شرافت کاری دارند تا بدانند که فوتبال پرویزقلیچ خانی  برخاسته و بر آمده از شخصیت و مرام استثنایی‌و خاص این مرد بزرگ فوتبال ایران است ؟! 
همین مرام و شخصیت پرویز خان که اینچنین مورد تاخت و تاز مجله دنیای فوتبال   فوتبال واقع شده است ،  به واقع آفریینده و سازننده فوتبال بی نظیر او در این سرزمین بوده است که قلیچ خانی بدون بهرمندی از این روح و روان هرگز امکان و توان نمایش چنین قدرتی را نمی داشت !
از این رو چگونه  می توان فوتبال پرویز  قلیچ خانی  را در یک سو با تائید و تمجید و تعریف همراه ساخت و در سوی دیگر به شخصیت و منش اجتماعی او به شکلی بیحرمانه و وقیحانه تاخت ؟!

به واقع  هر انسان  آگاه و شرافتمندی باید بداند که هر حرکت ظا هری در ارتباط مستقیم و بیرون آمده از درون آن فرد است . پرویز خان  با همین شخصیت و منش نمونه و مثال زدنیش که همیشه خود را فدای جامعه و مردم پنداشته است ، در فوتبال و زندگی به چنان جایگاهی دست پیدا کرده که ارزش و بزرگی آن نه تنها در تاریخ ورزش ایران که در زندگانی اجتماعی و سیاسی نیز ماندگار خواهد ماند . .....امیر برادران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر